SAVUNMAN NİŞASTA
ANASAYFA-HOMEPAGE
NİŞASTA VE TUTKAL FİYATLARIMIZ /EXPORT STARCH PRICES AND ADHESİVE PRICES
GALERİ-PICTURES
İLETİŞİM -CONNECTION
1-OLNİŞ OLUKLU MUKAVVA NİŞASTASI
2-OLTAŞ-1 OLUKLU TAŞIYICI NİŞASTA -CARRİER STARCH
3-OLTAŞ-1 TAŞIYICI NİŞASTA İLE TUTKAL ÜRETİMİ
4- SAVUNMAN ÖZEL PRES NİŞASTASI-PELLET STARCH
5-JET-TUT HIZLI KURUYAN TUTKAL -FAST DRYİNG GLUE
6-OLTUT HAZIR KARIŞIM OLUKLU MUKAVVA TUTKALI -GLUE
7-SAVUNMAN JEL JELATİNİZE MISIR NİŞASTASI
ÜRÜNLERİMİZ-PRODUCTIONS
1-OLNİŞ OLUKLU MUKAVVA NİŞASTASI

 SAVUNMAN OLNİŞ OLUKLU MUKAVVA NİŞASTASI:

OLNİŞ, firmamızın 33. Kuruluş yılı olan 2022 yılında oluklu mukavva sektörüne sunduğu bir armağandır.

Analiz değerleri (spesifikasyon) bakımından DOĞAL MISIR NİŞASTASI özelliklerinde olmasına rağmen, oluklu mukavva endüstrisinin gereksinim duyduğu, AZ KULLANIM (EKONOMİKLİK), SERTLİK, HIZLI KURUMA, YÜKSEK HIZDA ÇALIŞMA (KAPASİTE ARTIRIMI), SABİT VİSKOZİTE ve tabaka YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ gibi KALİTE BEKLENTİLERİNİ karşılayacak şekilde “İYİLEŞTİRİLMİŞ” bir ürünümüzdür. Bu nişastamız ile oluklu mukavva tutkalı hazırlandığında, tutkalda hacimsel bir artış gözlenmekte ve birim zamanda sürme yüzeyine gelen su miktarı ve katı madde miktarı azalmaktadır. İYİLEŞTİRİLMİŞ nişastamız, doğrudan toplam tüketim miktarının düşmesini (TASARRUF),   HIZLI KURUMAYI ve makinelerin YÜKSEK HIZDA ÇALIŞMASINI, yani birim zamanda daha çok metre oluklu tabaka üretilmesi sonuçlarını birlikte sağlamaktadır. Hazırlanan tutkal, bitinceye kadar viskozite değerlerini (SABİT VİSKOZİTE) korumaktadır. Oluklu sırtlarına gelen su miktarının az oluşu aynı zamanda levhanın  keçeden SERT çıkmasını ve suyu yeterli miktarda atamama (Petitbör bisküvi deseni kusuru) olasılığını ortadan kaldırdığından levha YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ mükemmel olmaktadır. 

OLNİŞ Ürünümüz  içinde, küf önleyici dahil herhangi bir KATKI MADDESİ BULUNMAMAKTADIR.

Yaz aylarında ve sıcak ortamlarda doğal olarak çabuk tüketilmeli sık sık yeni partiler yapılmalı, nişasta tavaları ve tutkal hazırlama tankı temiz tutulmalıdır. Tank yüzeyindeki kırıntılar tutkala karışmış olabileceğinden mutlaka SÜZME sonrası makinelere tutkal verilmelidir. Aksi taktirde tutkal içine düşen kuru parça kalıntılar valslerin üzerinde tutkal sıyırmasına ve bölgesel yapışma kusurlarına neden olmaktadır.

Ürünümüz bu haliyle gıda sanayi için de uygundur.

ANALİZ DEĞERLERİ

Görünüş….........: Beyaz, toz , homojen  
Nem………........: % 11,8 
PH…………......: 6,0 
Kükürt Dioksit..: 38 ppm  
Protein………...: %  0,34 
Kül………….....: % 0,1

MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER 
Toplam Mezofilik  Aerobik Bakteri
   : 700 -koloni/g         TS1019
Maya ve Küf Sayısı                              : 180 koloni/g          TS6580
Salmonella                                            : YOK                      TS7438  
E Coli                                                    : YOK                      TS4265 

AMBALAJ: 25-30 kg’ lık kraft torbalarda, 1.200-1.500  kg. paletli.

DEPOLAMA: Kuru ve serin yerde üretim tarihinden itibaren iki (2) yıldır.

2-OLTAŞ-1 OLUKLU TAŞIYICI NİŞASTA -CARRİER STARCH

OLTAŞ -1 OLUKLU MUKAVVA TAŞIYICI MODİFİYE MISIR NİŞASTASI

1.TANIMI : OLUKLU MUKAVVA TUTKALI hazırlamaya yarayan soğuk suda çözünen JELETİNİZE BİR MODİFİYE  MISIR NİŞASTASIDIR.

 2.KULLANIM YERİ  VE  ÖZELLİĞİ : Oluklu mukavva tabaka üreten makinelerde, kağıt katmanlarının birbirine ısı yardımıyla yapışmasında kullanılan tutkalın hazırlanmasında TAŞIYICI BİRİNCİ BÖLÜMÜ oluşturur. Bu ürünümüzün DEVRİMSEL ve YENİLİKÇİ yanı, kendi ağırlığının 4 katı soğuk su (25-30 C) içinde 15-20 dakika kadar karıştırılarak HIZLI bir şekilde JELATİNİZE olarak TAŞIYICI NİŞASTAYA  (CARRİER) DÖNÜŞMESİDİR. Üstelik o halde çökmeden, katılaşmadan akışkanlığını koruyarak 1 aydan fazla aynı viskozitede tutkal halinde kalabilmesidir.

3. AÇIKLAMALAR  :  Ürünümüz, 13 yıllık bir ARGE çalışması sonucu 2012 yılında dünyada ilk kez firmamız tarafından oluklu mukavva pazarına sunulmuştur. 10 yılı aşkın bu sürede ürünün tozma ve toz emici düzenek ihtiyacı ortadan kaldırılmış, sektörün ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilmiştir. 
Oluklu mukavva sanayinin gereksinim duyduğu, SERTLİK, HIZLI KURUMA, yüksek YÜKSEK HIZDA ÇALIŞMA, SABİT VİSKOZİTE ve tabaka YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ gibi KALİTE  BEKLENTİLERİNİ karşılayan bir üründür.  OLTAŞ-1 ürünümüz, yeni nesil  “İYİLEŞTİRİLMİŞ NİŞASTA”  özelliği kazandırılmış nişastamızdan üretilmiştir. Ürünümüzün  “İYİLEŞTİRME ” yeteneğini kazandırılmış nişastamız (OLNİŞ OLUKLU NİŞASTASI) esaslı olması  özel bir üstünlüktür. Çünkü  OLTAŞ-1  ile hazırlanan taşıyıcı bölüm, tüm  tutkalda hacimsel olarak bir artış sağlamakta ve birim zamanda sürme yüzeyine gelen su miktarı ve katı madde miktarını azaltmaktadır. Bu sonuç, doğrudan toplam nişasta tüketim miktarının düşmesini (TASARRUF),   HIZLI KURUMAYI ve makinelerin YÜKSEK HIZDA ÇALIŞMAYI birlikte sağlamaktadır. Hazırlanan tutkal, bitinceye kadar viskozite değerlerini (SABİT VİSKOZİTE) korumaktadır. Oluklu sırtlarına gelen su miktarının az oluşu aynı zamanda levhanın  keçeden SERT çıkmasını ve suyu yeterli miktarda atamama (bisküvi deseni kusuru) olasılığını ortadan kaldırdığından levha YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ mükemmel olmaktadır.                         
OLTAŞ-1 ürünümüzün en büyük KOLAYLIĞI, tek başına soğuk suda (tavsiye edilen sıcaklık 30-35 C’dir) jelatinize olma özelliği nedeniyle KATI veya SIVI KOSTİK KULLANMADAN kendi ağırlığını 4 katı su ile 20 dakikada karıştırılarak taşıyıcı birinci bölüm olarak kullanılabilmesidir.

3-OLTAŞ-1 TAŞIYICI NİŞASTA İLE TUTKAL ÜRETİMİ

 4.OLTAŞ-1 YÖNTEMİYLE OLUKLU MUKAVVA TUTKALI ÜRETİMİ  ;
Mevcut hazırlama yöntemiyle uyumlu olarak, kostik ilave etmeksizin OLTAŞ-1 OLUKLU MUKAVVA TAŞIYICI MODİFİYE NİŞASTAMIZ (FOR CORRUGATED CARDBOARD ADHESİVE CARRİER STARCH)  ile  2 aşamada tutkal hazırlanır. Bilindiği üzere firmalar genellikle klasik Stein-Hall yöntemiyle nişastalı tutkal  hazırlama mutfaklarında yine 2 aşamada nişasta bazlı oluklu mukavva tutkallarını kendileri hazırlar. İlk önce toz nişastayı, su ve  kostik ile jelleştirerek taşıyıcı birinci bölümü hazırlar, sonra aynı tankta devamla üstüne ikinci bölüm suyu, ikinci bölüm toz ya da sulu nişasta ve boraks ilavesiyle 30-50 dakika karıştırarak makinelere verilecek tutkalı üretirler. OLTAŞ-1 kullanımı bu hazırlama sürecini HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ bir yöntemdir. Şöyle ki;
      Öncelikle NE MİKTAR KURU MADDE İLE NE KADAR TUTKAL hazırlanacağına karar verilmelidir. Hazırlamak istediğiniz tutkal miktarına göre kullanılması gereken toplam nişasta miktarı  ve toplam su miktarı hesaplanır.

     4 KAT SU KALDIRAN (% 20’LIK KATI MADDELİ) OLUKLU MUKAVVA TUTKALI ÜRETMEK İÇİN:

Tavsiyemiz, OLTAŞ- TAŞIYICI 1. bölümün ayrı, toz nişasta nişasta ve boraksın eritildiği 2. bölümün ayrı tanklarda hazırlanmasıdır. Yeterli miktar  sıvı OLTAŞ-1 taşıcı nişastanın (bu miktar  %20 katı maddeli bir oluklu tutkalı için toplam miktarın % 40-45’i arasında değişmektedir) nişastalı boraks karışımı olan ikinci bölüm sulu çözelti üstüne aktarılması şeklinde olmalıdır. Şu durumda 1 adet OLTAŞ-1 taşıcı nişastayı hazırlayacağımız 600 devir/dakika ve üstü kanatlı karıştırma mili bulunan bir tanka ihtiyacımız vardır.

A-1. BÖLÜM TAŞIYICI  TUTKALI HAZIRLAMA: Hazırlamak istediğimiz tutkal miktarına göre tanka dolduracağımız suyun (33-35 C olması tavsiye edilir) içine su karışmakta iken suyun ¼ (dörtte biri) kadar 30 kg’lık kağıt torbalarda bulunan toz OLTAŞ-1 nişasta torbaları boşaltılır. Tüm torbalar bittikten sonra 20 dakika daha karıştırdığınızda (Uzun süre karıştırmanın sakıncası yoktur.)  ARTIK SIVI TAŞIYICI 1. BÖLÜM NİŞASTALI TUTKALINIZ HAZIRDIR. Örneğin 400 litre su içine 100 kg. OLTAŞ-1 torbalarını atarak 20 dakika karıştırarak 500 kg. taşıyıcı tutkalınız hazırdır. Eğer toplamda 1 adet tankınız varsa bu hazırladığınızı vanası olan bir İBC plastik tanka veya mavi bidonlara aktarabilirsiniz

Diyebilirsiniz ki madem % 20 katı maddeli bir tutkal hazır, haydi tavalara verelim. Hayır olmaz Çünkü tutkalın sertleşmesini ve plastikleşmesini sağlayan boraksa ihtiyacımız var. Peki öyleyse içine %1-2 neyse boraks atalım makinelere verelim. Yine hayır olmaz. Çünkü birinci bölüm taşıyıcı nişasta  çok baziktir ve ph’ı 13 civarındadır. Bu PH’taki bir eriyik içine ne kadar boraks koyarsanız koyun hiçbir etkisi olmaz. O nedenle PH’11,5-12 düzeyine çekmek için ikinci bölüm suya ve ikinci bölüm nişastaya ihtiyacımız vardır.

 Şimdi ayrı bir tankta (bu tank aynı zamanda nişasta tavalarına aktarılacak tutkal tankı olacaktır) ikinci bölüm nişastalı çözeltimizi hazırlamalıyız.

B-2. BÖLÜM  NİŞASTA VE BORAKSLI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Hazırlamak istediğimiz tutkal miktarına göre tanka dolduracağımız suyun (33-35 C olması tavsiye edilir) içine su karışmakta iken suyun ¼ (dörtte biri) kadar bizden alacağınız OLNİŞ marka İYİLEŞTİRİLMİŞ  MISIR NİŞASTASI veya diğer firmalardan temin edeceğiniz doğal ya da modifiye nişasta torbaları boşaltılır. Tüm nişasta torbalar bittikten sonra (dilerseniz nişastaları atmadan önce) 2. bölüm suyun içine, bizden OLNİŞ almışsanız ÜCRETSİZ olarak %1 düzeyinde kullanacak şekilde vereceğimiz veya kendinizin satın alacağı ETİ MADEN BORAKS DEKAHİDRAT  atarak karıştırmaya devam ediniz. ARTIK 2. Bölüm sulu nişasta ve borakslı çözeltiniz HAZIRDIR. Örneğin;400 litre su içine ¼ ü olan 100 kg kg. nişasta ve tüm tutkalda kullanacağınız nişasta miktarının 200 kg olacağı varsayımıyla %1’i olan 2 kg. boraks kullanarak sulu nişasta ve borakslı  500 kg. 2. Bölüm hazırdır.

Boraks miktarının kullanılan toplam nişastanın  %1-1,25 düzeyini geçmemesini tavsiye ediyoruz. Boraksın çok atılması, tutkalın kalın olmasına dolayısıyla çok tutkal harcanmasına ve tabakanın geç kurumasına neden olmaktadır. Kurutmak için ısıyı yükselteceğinizden çok enerji harcanmasına neden olacaktır.

  C-ŞİMDİ BİRİNCİ  VE İKİNCİ BÖLÜM LERİ BİRLEŞTİRME ZAMANI:
2. Bölüm sulu nişastalı boraksın  üstüne, OLTAŞ-1’den elde ettiğimiz 1. Bölüm taşıcı nişastanın reçetedeki (*) miktarda diyaframlı bir pompayla ya da IBC plastik tanktan aktarılarak, hep birlikte 20-30 dakika karıştırılması yeterlidir. Artık makinelere verebileceğiniz tutkal hazırdır. Lütfen hazır tutkalı SÜZMEDEN NİŞASTA TAVALARINA GÖNDERMEYİNİZ. Çünkü tutkal tankınızın kenarlarında önceki hazırlamalardan kalan kırıntılar valslerde sıyırmalara ve levha üzerinde çizgi şeklinde boşluklara neden olacaktır.

(*) Tavasiye ettiğmiz reçete; Toplam tutkalın % 40-45’i kadar  OLTAŞ-1’den elde ettiğimiz taşıyıcı birici bölüm nişastası kullanılmasıdır.

NOT: -Hazırlanan tutkal, size göre koyu kıvamlı (yüksek viskoziteli) ise su ilave edileli ancak ilave edilecek su  miktarının 1/4’ü kadar da nişasta eklenmelidir.

          -Size göre tutkal açık kıvamlı (düşük viskoziteli) ise su konulmadan OLTAŞ-1’den elde ettiğimiz taşıyıcı birici bölüm nişastasından ilave edilir.

            -Hazırladığınız tutkal ve OLTAŞ-1 birinci bölüm nişastasının, hafta sonu ve diğer tatil günlerinde tankta kalmasında sakınca yoktur.  Kullanmadan önce 3-5 dakika karıştırmanız uygun olur. İkinci bölün nişasta ve borakslı bölümü karıştırma motoru çalışmadan bekletmek mümkün değildir. Çünkü içinde diri nişasta vardır ve dibe çökecektir.  2. bölüm nişastayı kullanacağınız zaman hazırlamanız uygun olur. 

 Yukarıda biraz ayrıntılı olarak anlattığımız OLTAŞ-1 ile oluklu mukavva tutkalı hazırlama yöntemi aslında çok basittir. Kısaca, “2 ayrı tanka doldurulmuş su içine, tozları at karıştır ve ikisini birleştir” şeklinde anlatmak gerekir. Zamanla hep aynı miktarları kullanacağınızdan 2 ayrı tanka gerek duymadan, aynı tank içinde önce gerekli torba sayısı kadar  OLTAŞ-1 torbalarını 1. Bölüm suya atacak 20 dakika karıştırarak taşıyıcı birinci bölümü hazırlayacak, üstüne 2. bölüm suyu çekerek yine reçetenizdeki nişasta ve boraksı atarak hepsini 20-30 dakika daha karıştırarak tutkalınız hazırlayabileceksiniz.

            4-OLTAŞ-1 ANALİZ DEĞERLERİ :

            - Ürün Tipi : Modifiye mısır nişastası

            - Görünüş   : Homojen beyaz toz halinde

            - Nem          :  max. % 12

           - Sıvı Tutkal Özellikleri  :

                 - Su kullanım oranı –Yapıştırma gücü  : 1/3- 4 kg/litre 

                 - Görünüş…………………………………….. : Beyaz sıvı akışkan.

                 - PH (% 22 çözelti halinde)……………..:11-12

                 - Jelleşme sıcaklığı  : 55-58 C

                 - Viskozite (Stein–Hall Cup 2,5 mm delikli, 25 C, sıvı tutkalda % 20 çözelti): tankta 80-60 sn; nişasta tavasında 35 C de  65-45 sn.dir.        

 

 

            5-AMBALAJ  : Paletli ve şirinkli 20-25-kg. 3 katlı kraft torbalarda isteğe göre 1-1,25-1,5 ton big bag.

4- SAVUNMAN ÖZEL PRES NİŞASTASI-PELLET STARCH

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1122981718540169&id=100024850533430. Kağıt, sunta, kontrplak, yumurta viyolü üretiminde, atıkların (tekstil, kağıt, odun tozu, talaş, ağaç vb. ) preslenmesinde, tekstil sanayinde (nevresim, çarşaf, ham bez, dikey perde vb.) doğrudan veya apretan malzemesi ile, örtü ve branda üretiminde, fındık-ceviz  kömürü presinde, gıda ve yem dışı pelet üretiminde,  her türlü atık kağıt, viyol, alçı levha, sıvama tutkalı, demir-çelik (fırına atmadan önce),  döküm kalıp kumu (dekstrin ve cam suyu yerine), tekstilde pat (boya dolgusu veya kenar kıvırmaları), tela, astar, pamuklu ve dokumasız (atık plastikten nonwoven) kumaş sertleştirme, apretan ve tutkal  bileşeninde, flok, petrol ve su sondajı vb. alanlarda yalnız sertlik, bağlayıcılık, tokluk, dolgu, tampon vb. özelliği verir. Su buharlı ortamlarda kullanılan malzeme sertliğini korur, dayanıklılık sağlarancak suya dayanıklılığı sınırlıdır

        Kullanım şekli basittir. Toz olarak alındığında mutlaka önce tutkal haline getirilmelidir.

 ÖZEL  PRES NİŞASTASI  KULLANIM  REÇETELERİ:

1- NARGİLE VE MANGAL KÖMÜR ÜRETİMİNDE;

100 Kg. NARGİLE VE MANGAL KÖMÜRÜ için, Savunman Özel Pres Nişastası ile HAZIRLAMA REÇETESİ:

Bir kova ya da bir karıştırma kabında  8-kg. nişatayı 4 katı olan 32 kg./lt.

mümkünse 65 C, değilse en az 25 C normal su ile ucunda bir mikser olan düzenekle, en az 10-15 dakika kadar karıştırarak 40 kg. TUTKAL yapınız.

Elde ettiğiniz 40 kg. nişasta tutkalını, 100 kg. kömür tozuna yediriniz.

Bir süre karıştırdıktan sonra avuç içinde sıktığınızda, ürün dağılmıyorsa, koyulan tutkal yeterlidir. Kömürün tanecik büyüklüğüne göre avuçta dağılıyorsa veya presten çıkan üründe çatlaklık oluyorsa ilave tutkal ihtiyacı var, demektir. Bu durumda,  lütfen SU  YERİNE TUTKAL İLAVE EDİNİZ. Tersi durumda (mal cıvıksa) kömür tozu ilave ediniz. Böylece işletmeniz koşullarına uygun reçete oluşturabilirsiniz.

----

İyi bir pres kömürü, un kadar ince toz halinde olması gerekir. İçine nişastamız tutkalı ile birlikte asla başka malzeme koymayınız. Ürünümüzü  TUTKAL YAPMADAN TOZ OLARAK KÖMÜRÜN İÇİNE ATARAK KULLANMAYINIZ.

Ambalaj:30 kg. kağıt torba. 1.250 kg. paletlerde

Depolama: Toz olarak 6 ay, tutkal olarak 3 ay.

-----

NOT: Tutkalı daha çok karıştırmanın sakıncası yoktur. Soğuk iklimlerde kullanılan su ve dış ortam 5 C'ye kadar düşmüş ise mutlaka suyu (ani su ısıtıcı, şofben, resistans vb.) hafif ısıtınız. Tutkalı sıcak su (65 C ve yukarısı) ile hazırlarsanız yapışkanlığı artar ve kömürün kül oranı azalır.

Suyun daha çok sıcak olması, hatta tutkalın kaynatılması olumsuzluk yaratmaz, tam tersine yapışkanlığı artar.

DİKKAT! MODİFİYE NİŞASTA BAZLI BU TUTKALIMIZ BEKLETİLİNCE veya KAYNATILIP SOĞUYUNCA DONMAZ, PELTELEŞMEZ. İçinde koruyucu yoktur.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=642250966211911&id=1106807486089685

2- ALÇI LEVHA ÜRETİMİNDE : Toz bazında kullanılan alçı miktarının ortalama yüzde  beşi (% 5’i) kadar  SAVUNMAN ÖZEL  PRES NİŞASTASI,  kendi ağırlığının 4 katı kadar su ile önce tutkal  yapılır. Tutkal,  alçı tozundan önce su içine verilmedir. Tutkal suyu koyulaştıracağından en az yüzde  5 daha az alçı tozu kullanmak gerekmektedir. Yine tutkal yapımı için kullanılan su miktarı kadar toplam su miktarını azaltmak gerekmektedir. Böylece alçının yerini nişasta alacak ve alçı levhanın kurumuş ağırlığı değişmeyecektir.


 

5-JET-TUT HIZLI KURUYAN TUTKAL -FAST DRYİNG GLUE

JET-TUT MASURA, SIVAMA VE KOLİ KENAR TUTKALI: JET-TUT tutkalımız sürülen tutkal kalınlığı ve yüzey sıcaklığına göre 45 saniye ile 2 dakika arasında HIZLI KURUMAKTADIR.  Yüzeye sürüldükten sonra tutkala temas etmeyecek şekilde ütü gibi ısı (100-150 C) uygulandığında kuruma süresi 10 saniyeye kadar düşmektedir.  Esasen ürünümüz modifiye nişasta bazlı olup kalıplara döküldüğünde veya odun tozu, mısır koçanı tozu vb. selülozik malzemelerle kırılmaz bir bağ yapmaktadır. Suya dirençliliği yüksektir.YEŞİL VE ÇEVRECİ KAP VE AMBALAJLAR İÇİN İDEAL BİR ÜRÜNDÜR.  HER TÜRLÜ YAPIŞTIRMA İŞLERİNDE EN EKONOMİK TUTKALDIR.

Rolik masura, kağıt bobin, kağıt köşebent, kağıt panel ve profiller, alüminyum folyo, ondüle ile kraft, kroma ve bristol karton yüzeyler, her türlü kağıt yapıştırma, spiral veya kıvrımlı kağıt boru, dokumasız elyaf, kumaş laminasyon, folyo laminasyon, ateş tuğlası, briketleme, birleştirme, granülleme (deterjanlar), seramik veya toz metaller için bağlayıcılar, KAYNAK ÇUBUĞU, SIVAMA (LAMİNASYON), KOLİ YAN YAPIŞTIRMALARI,  METAL TOZUNDAN PELET, KALIP KUMU vb. tüm BAĞLAYICI işlerinizde. Saydam film yapmaz, kendi rengi gibi açık sütlü kahve rengi film yapar.  

Paper tubes, bobbins, pivots, rolls, paper gussets, paper panels and profiles, aluminum foil, corrugated kraft, chrome and Bristol cardboard surfaces, all kinds of paper glue spiral or  corrugated paper pipe and adhesive for fibers, laminating from foil to paper, sealing wall cladding,  bonding to form fibrous materials (eg ceiling and wall insulation), all insulation materials, briquetting, granulating (detergents), ceramic or powder metals for high temperature coatin  binders,  WELDING BAR, paint mortar, LAMINATION, BOX SIDE ADHESIVES, METAL POWDER GRANULE, METAL PELLET, COAL PELLET, MOLD SAND BINDER, BRİQUETTE ADHESİVE, HOOKAH AND BARBECUE COAL ADHESIVE etc.


  

   OLTUT HAZIR KARIŞIM OLUKLU MUKAVVA MODİFİYE MISIR NİŞASTASI -  CORRUGATED CARDBOARD READY MİX ADHESİVE BASE OF STARCH

 

1.     TANIMI : OLUKLU MUKAVVA TUTKALI hazırlamaya yarayan KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMUŞ MODİFİYE  MISIR NİŞASTASIDIR. Gümrük tarife istatistik Pozisyon (GTİP) No:3505 2090 00 00

2.    KULLANIM YERİ  VE  ÖZELLİĞİ : Oluklu mukavva tabaka üreten makinelerde, kağıt      katmanlarının birbirine ısı yardımıyla yapışmasında kullanılan nişasta bazlı  hazır TOZ  TUTKALDIR.

  1. KULLANIM ŞEKLİ VE HAZIRLANIŞI: KOstik ve boraks ilave etmeksizin  MODİFİYE NİŞASTAMIZla TEK ATIMDA tutkal hazırlanır. Kısaca at- karıştır yöntemiyle hazırlanır.

Öncelikle NE MİKTAR KURU MADDE (NİŞASTA) İLE NE KADAR tutkal hazırlanacağına kararı  verilmelidir.  Hazırlamak istediğiniz TOPLAM TUTKAL miktarına göre, nişasta miktarı  ve toplam su miktarı hesaplanır. Su içine nişasta torbalarının tamamı atıldıktan sonra 20-30 dakika karıştırmak yeterlidir. İçindeki boraksların tam erimesi için 30 dakika karıştırmak daha iyidir. Uzun süre karıştırmanın zararı yoktur.

-4 KAT SU KALDIRAN (% 20’LIK KATI MADDELİ) TUTKAL ÜRETMEK İÇİN:
TOPLAM TUTKAL MİKTARININ 1/5’İ (BEŞTE BİRi) KADAR AĞIRLIKTA NİŞASTA  VE 4/5’İ (BEŞTE DÖRDÜ) KADAR SU KULLANACAKSINIZ, demektir.  SU BAZINDA İSE, TANKA DOLDURDUĞUNUZ SUYUN ¼’Ü  kadar nişasta kullanacaksınız, demektir. NİŞASTA BAZINDA HESAPLAMAK İSTİYORSANIZ, HER (30 KG.) 1 TORBA İÇİN 4 KATI KADAR (120 LT/KG.) SU İÇİNE ATACAKSINIZ, demektir. Karışmakta olan su içine OLTUT torbalarının boşaltılması sonrası 20-30 dakika karıştırmakla tutkal hazırlanır. Tutkalı nişasta tavalarına vermeden önce SÜZMEYİ İHMAL ETMEYİNİZ.
   Bu ürünümüz, 5 C ‘lik soğuk suda bile tutkal olur. Ancak İdeal tutkal hazırlamak istiyorsanız, su sıcaklığı 33 C’nin altında olmamalıdır. KARIŞTIRMA tankının motor karıştırma devri en az 600 dev/dak. en çok 1200 dev./dak . olmalıdır. Hafta sonu ve tatil günlerinde kaldığında dibe çökmez, pelteleşmez, 3-5 dakika karıştırılarak makinelere vermek yeterli olur.

-Hazırlanan tutkal,  size göre koyu kıvamlı (yüksek viskoziteli) ise kullanılan toplam su miktarının 1/4’ünü geçmeyecek şekilde istenen koyuluğa gelinceye kadar  azar azar su eklenmelidir.

-Tutkal açık kıvamlı (düşük viskoziteli) ise su konulmadan azar azar OLTUT hazır karışım nişasta nişasta ilave edilir.

            4-ANALİZ DEĞERLERİ :

            - Ürün Tipi : Modifiye mısır nişastası

            - Görünüş   : Homojen beyaz toz halinde

            - Nem          :  max. % 12

           - Sıvı Tutkal Özellikleri  :

                 - Su kullanım oranı –Yapıştırma gücü  : 1/3,5- 4 kg/litre 

                 - Görünüş…………………………………….. : Beyaz sıvı akışkan.

                 - PH (% 22 çözelti halinde)……………..:11-12

                 - Jelleşme sıcaklığı  : 55-58 C

                 - Viskozite (Stein–Hall Cup 2,5 mm delikli, 25 C, sıvı tutkalda % 20 çözelti): Tankta 80-60 sn;işasta tavasında 35 C de  65-55 sn.dir.        

             5-AMBALAJ  : 30-kg. 3 katlı kraft torbalarda isteğe göre 1.050, 1.200, 1.500- kg.  paletli veya   1000-kg’lık big bag.

 SAVUNMANJEL marka  özel nişastamız, kendi ağırlığının 8-10 katı SOĞUK SU ile karıştırılınca (15 dk.) bağlayıcı Jelatinize SIVI bir TUTKAL olan, TOZ modifiye nişastamızdır.

Tutkal halinde iken, TOPAKLANMAZ, BEKLETİLİNCE veya kaynatılınca KATILAŞMAZ, PELTELEŞMEZ, soğuyunca DONMAZ. 

Soğuk su (15-35. C) ile  600-1200 devir/dakika motor ile 15-20 dakika karıştırılınca BEYAZ renkli TUTKAL olur. 

-FİYATI:20 tl./kg.Uşak Banaz işletmemiz teslim peşin fiyatıdır. 
 
Kendi ağırlığının ort. 7,5 kat su ile hazırlandığında 1 kg. toz nişasta ile 8,5 kg. ince tutkal elde etmeniz mümkündür.
Buna göre 1 KG. TUTKAL MALİYETİNİZ;
20 tl÷8.5 kg=2.35-TL. olmaktadır ki dünyanın en ucuz tutkalıdır.
 
Ürünümüz, özellikle KONİK masura yapışma konusunda kuşkuya yer vermeyecek KESİNLİKTE müşteri onayı almıştır. KONİK masuracılar kurutma fırınınında geçirerek olağanüstü SERT ürünler üretebilmektedirler.  DÜZ masuracılar da bekleyerek kuruttuklarında bile tatmin edici sonuçlar almışlardır.
 ________
-İYİ BİR SOĞUK TUTKAL YAPABİLMEK İÇİN;
Öncelikle tutkal hazırlamaya elverişli ŞU ÖZELLİKLERDE bir tank (kazan-mikser) olmalıdır. Bu tank üzerinde, ürünün karışırken ortalığın tozmaması için 
-toz emme boru girişi ve firmamızdan veya piyasadan edineceğiniz
- toz emme makinesi (mobilya fabrikalarında bulunan talaş emici gibi),  
-su giriş vanası bulunmalıdır. Ayrıca tutkal hazırlama tankı üzerinde
-su düzeyi ölçme işareti, saydam U hortumu ya da su sayaçları, bulunmalıdır. Karıştırmak için, 750-800 kg. tutkal için en az  
-4,5 KW,  600 devir/dakika gücünde çift yataklı doğrudan bağlantılı veya kayışlı elektrik motoru olmalıdır. Motorun ucunda en az
- 2 noktada burç ile vidalanmış 
-üçlü karıştırıcı kanatları (kanat genişliği 5-cm., kanat uzunluğu tankın çapının 1/5 ‘i kadar) bulunan bir
- karıştırıcı mil takılmış olmalıdır. Tankı tümüyle kapatacak en az 2 adet
- menteşeli kapaklar, 
-merdiven ve hammadde paleti koymaya yarayan bir
- platform bulunmalıdır. 
Tekstil sanayi haşıl işleminde pişirmeden SOĞUK HAŞIL MADDESİ olarak kullanıldığı gibi, açık veya kapalı pişirilerek  de kullanılır. Ürün su ile PİŞİRİLEREK KULLANILDIĞINA RENGİ SARIYA DÖNER. Çünkü içindeki nişasta dekstrinleşir, böylece daha çok yapışkanlaşır. Uzun süre kaynatmak (130 C ve üstü  kapalı) kaynatmak VİSKOZİTESİNİ (AKIŞKANLIĞINI) DÜŞÜRÜR.

-------
K0LLANIM ŞEKLİ;
40 kg. için, 8 kat su kaldıran SAVUNMANJEL Özel Nişastalı REÇETEMİZ :
Bir tank, kova ya da bir karıştırma kabında  4-kg. nişatayı 8 katı olan 32 kg./lt. en az 15 C (derece) normal su ile;
ENAZ 15 DAKİKA KARIŞTIRARAK 40 kg. TUTKAL yapınız. Ürünün ilk 3 dakikada yoğurt gibi olduğunu karıştırmaya devamla 15 dakika sonunda ağdamsı bir yapı aldığını gözlemleyiniz. Tankınız yoksa, boya mikseri/karıştırıcısı ya da ucunda karıştırma çubuğu olan matkap gibi bir düzenekle de hazırlayabilirsiniz. Suyun daha sıcak olması veya uzun süreli karıştırma sorun yaratmaz.
Tahta parçası veya çubuk ile karıştırarak sağlıklı tutkal yapmanız MÜMKÜN  DEĞİLDİR. 
---
ANALİZ DEĞERLERİ :  

 - Görünüş: Homojen beyaz/krem toz

 - Nem       :  max. % 11-12  

 - Sıvı Tutkal Özellikleri  : 
____________
-Su kullanım oranı : 1/8-10 kg./litre   
-Görünüş  : Beyaz/krem sıvı. 
-PH (% 10 çözelti):12-13
-Jelleşme sıcaklığı  : 25 C  
- Viskozite (Stein–Hall Cup 2,5 mm delikli, 25 C, % 10 çözelti): 60-80 sn.   -----
AMBALAJ:30 kg. kağıt torba ve 1.050-1.200-1.500 kg. Paletlerde

DEPOLAMA:Serin yerde toz olarak 6 ay, tutkal olarak 10-30 gün.

Kuruma süresi:Kağıt yüzeye soğuk sürüldükten  5-15 dk. sonra yırtılarak sökülür.
---------------'--
MANGAL ve NARGİLE PES KÖMÜR üreticilerine 100 Kg. pres kömürü için, 8 kat su kaldıran SAVUNMAN JEL KULLANIM REÇETEMİZ :

Bir tank, kava ya da bir karıştırma kabında  4 kg. nişatayı 8 katı olan 32 kg./lt. en az 15 C (derece) normal su ile;

ENAZ 10 DAKİKA KARIŞTIRARAK 40 kg. TUTKAL yapınız. Ürünün ilk 3 dakikada yoğurt gibi olduğunu karıştırmaya devamla 10 dakika sonunda ağdamsı bir yapı aldığını gözlemleyiniz. Tankınız yoksa, boya mikseri/karıştırıcısı ya da ucunda karıştırma çubuğu olan matkap gibi bir düzenekle de hazırlayabilirsiniz. Suyun daha sıcak olması veya uzun süreli karıştırma sorun yaratmaz. Tahta parçası veya çubuk ile karıştırarak sağlıklı tutkal yapmanız MÜMKÜN  DEĞİLDİR. 

Elde edeceğiniz bu 40 kg. nişasta tutkalını, 100 kg. kömür tozuna eşit bir şelilde yediriniz. Bir süre (karıştırıcınızın hızına göre 15-30 dk.) karıştırdıktan sonra avuç içinde sıktığınızda, ürün dağılmıyorsa, konulan tutkal yeterlidir. Avuçta dağılıyorsa veya presten çıkan üründe çatlaklık oluyorsa ilave tutkal ihtiyacı vardır. Bu durumda, mümkünse   lütfen SU  YERİNE TUTKAL İLAVE EDİNİZ. Tersi durumda (mal cıvıksa) kömür tozu ilave ediniz. Böylece işletmeniz koşullarına uygun reçete oluşturabilirsiniz.

Daima o parti için ihtiyaç duyacağınız miktardan daha fazla tutkal yapınız. İşletmeniz koşullarına göre kullanacağınız İDEAL formüllü tutkal miktarını kendiniz bulmalısınız. Biz yalnızca tavsiyede bulunabiliriz.

-İyi bir pres kömürü, UN kadar ince toz halinde olmalıdır. İçine nişastamız tutkalı ile birlikte asla başka malzeme koymayınız. Ürünümüzü  TUTKAL YAPMADAN DA doğrudan kömürün % 5'i oranında TOZ OLARAK KÖMÜRÜN İÇİNE ATARAK KULLANAN müşterilerimiz vardır. Bizim tavsiyemiz, tutkal olarak kullanmanızdır. Ancak, tutkal ve toz olarak kullanımlarınızı ayrı ayrı karşılaştırarak ürettiğiniz pres kömürlerin kalite farkı olup olmadığını gözlemlemeniz uygun olur. Müşterinizin memnun kalacağı ürünü, SAVUNMANJEL toz modifiye nişasta ile üretebiliyorsanız, tutkal yapmanıza gerek kalmayacaktır.
3 toplam öğe

 
ANASAYFA-HOMEPAGE
ÜRÜNLERİMİZ-PRODUCTIONS
NİŞASTA VE TUTKAL FİYATLARIMIZ /EXPORT STARCH PRICES AND ADHESİVE PRICES
GALERİ-PICTURES
İLETİŞİM -CONNECTION